aanmeldformulier | lessen

  Hierbij geef ik mij op als lid van “Flexbeweging”


  mijzelf (Man)mijzelf (vrouw)mijn zoonmijn dochter

  "Hierbij machtig ik Flexbeweging om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie. Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank. Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande machtiging verstrekking."

  Akkoord

  *Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
  Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.

  "Ik (of mijn wettelijke voogden in het geval dat ik minderjarig ben) ga akkoord
  dat er bij activiteiten van Flexbeweging foto’s van mij gemaakt worden en dat deze foto’s
  gepubliceerd worden op Flexbeweging.nl en/of het Facebook en instagramaccount van Flexbeweging.
  Ik ben er van op de hoogte dat ik ook na akkoord het wettelijke recht heb schriftelijk bezwaar te maken
  tegen gepubliceerde foto's en Flexbeweging na bezwaar deze foto's zal verwijderen"

  Wel akkoordNiet akkoord

  Voor akkoord om in de groepsapp te komen (verplicht)
  AkkoordNiet akkoord

  Hierbij verklaar ik 16 jaar of ouder te zijn, of indien dit niet het geval is, toestemming heb van mijn ouder/verzorger/voogd.

  Akkoord

  klik hier voor de algemene voorwaarden

  Akkoord